Cała treść

Inwestycje w drogi i kolej

Premier Donald Tusk w wygłoszonym przez siebie ‘’drugim expose’’, w którym przedstawił rządowe plany na najbliższe lata, zapowiedział wielki program infrastrukturalny, dzięki któremu powstaną nowe miejsca pracy. W najbliższych latach, łącznie ze środkami europejskimi, rząd przeznaczy na ten cel 700-800 mld zł. Premier zapowiedział także kontynuację budowy dróg i autostrad oraz inwestycje w infrastrukturę kolejową. W latach 2012-2015 na program drogowy przeznaczonych zostanie 43 mld zł.
Przetargi będą dotyczyć m.in. obwodnicy Poznania, autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice oraz szybkich tras Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Kraków, Wrocław-Poznań oraz Rzeszów-Lublin. Przetargi ogłoszone będą także m.in. na zakup nowego taboru dla PKP. W latach 2013-2015 na modernizację kolei rząd przeznaczy 30 mld zł.
Programy infrastrukturalne zostaną zasilone środkami europejskimi. Jak zaznaczył premier, ambicje Polski dotyczące uzyskania 300 mld zł z budżetu UE na lata 2014-2020 to plan realny, ale trudny.
Donald Tusk zapowiedział również nową inicjatywę, prowadzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Do 2015 r. bank ma uzyskać możliwości inwestycyjne na poziomie 40 mld zł. ‘’Będzie to możliwe poprzez aktywne użycie kapitału dziś zamrożonego. Mówimy tu głównie o udziałach w państwowych spółkach skarbu państwa’’ – wyjaśnił Donald Tusk. Program będzie nosił nazwę “Inwestycje polskie” i będzie dźwignią na rzecz inwestycji i kredytowania polskiej gospodarki.

(Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)