Cała treść

Konferencja ICT DAY 2012

W dniach 27-28 września 2012 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja ICT DAY 2012, poświęcona zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w różnych dziedzinach życia publicznego i w biznesie.  Organizatorami imprezy byli Interizon – Pomorski Klaster ICT oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo GospodarkiPodczas dwudniowej konferencji, blisko 300 uczestników miało okazję wysłuchać ponad 70 prezentacji przygotowanych przez Uczestników Klastra i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Paweł Orłowski – Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego. Poprzez wideoprezentację głos zabrał również Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji.
Konferencja była również okazją do promocji Uczestników Klastra i ich oferty, zaprezentowania osiągnięć oraz nawiązania przez nich współpracy z przedstawicielami administracji i biznesu.
W przeprowadzonym badaniu ankietowym w sumie aż 88% badanych oceniło poziom merytoryczny konferencji jako wysoki i bardzo wysoki. Zdecydowana większość ankietowanych przyznała, że prelekcje spełniły ich oczekiwania i znacznie wzbogaciły ich wiedzę. Prezentacje z konferencji tutaj.