Cała treść

System kontroli prędkości przynosi efekty

Mniej wypadków i 1,5 mld zł oszczędności to także efekt wdrożenia przez Inspekcję Transportu Drogowego systemu CANARD/ automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Działania podejmowane w celu ograniczenia liczby wypadków drogowych przynoszą rezultaty. Blisko 15% spadek liczby zabitych oznacza, iż od stycznia do końca września 2012 zginęło o 439 osób mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jest to efekt szeregu czynników, spośród których jednym z kluczowych jest element nadzoru i egzekwowania przestrzegania przepisów ruchu drogowego. – „Budowany aktualnie system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym z pewnością przyczynił się do ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych i wypadków. Jego rozwój pozwoli utrzymać pozytywną tendencję.” – mówi Marcin Flieger- Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym  Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.  „W okresie od stycznia do września br. w 27.228 wypadkach na polskich drogach zginęły 2.553 osoby a 34.102 zostały ranne. Porównując z 2011 r. to spadek wypadków o 2137 (tj. 7,3%) i mniej o 2600 ( tj.7,1%) osób rannych”.

*informacja miesięczna o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Komendy Głównej Policji – październik 2012

Nie można również pominąć kosztów ekonomicznych i społecznych, jakie generują wypadki drogowe i korzyści, jakie przynosi społeczeństwu ich redukcja. Opierając się na międzynarodowych statystykach JASPERS szacuje się, iż w okresie od stycznia do września 2012 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r., oszczędności z tytułu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym oszczędności wynikające ze zmniejszonego PKB i ekonomicznych kosztów ludzkiego cierpienia) wyniosły ponad 1,4 miliarda złotych.(**)
Głównym celem funkcjonowania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD jest przeciwdziałanie największemu zagrożeniu na drogach, czyli nadmiernej prędkości. Dzięki uruchamianemu scentralizowanemu systemowi kontroli stacjonarne i mobilne fotoradary oraz wideorejestratory wykorzystywane przez ITD a także kontrole drogowe przeprowadzane przez Policję wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc bezpośrednią przyczyną tak dużego spadku liczby wypadków i ich ofiar.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego z sukcesem zakończył kluczowe postępowania przetargowe na dostawę urządzeń rejestrujących (stacjonarnych i mobilnych) oraz systemu przetwarzania danych. Nowy sprzęt zapewnia możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy Centralnym Systemem Przetwarzania a urządzeniem rejestrującym, w tym możliwość zdalnej konfiguracji oraz podglądu bieżącego obrazu. Funkcjonalności urządzeń oraz budowanego systemu analizowania danych pozwalają na maksymalną automatyzację i ograniczenie pracowników obsługi.  Przewiduje się, że obsługę techniczną docelowych 470 urządzeń oraz prowadzenie postępowań w CANARD realizować będzie około 150 osób. Gdyby przyjąć stosowane dziś np. w niektórych jednostkach straży gminnych standardy, system wymagałby obsługi ponad 1400 osób.
Dodatkowo, w 2013 roku uruchomiony zostanie system kontroli wjazdu na skrzyżowania na czerwonym świetle oraz nowatorski w Polsce odcinkowy pomiar prędkości, który umożliwi uspokojenie ruchu na dłuższych fragmentach dróg, tak postulowane przez kierowców.
Wdrożenie systemu przyczyni się do utrwalenia pozytywnych tendencji, poprawy bezpieczeństwa na drogach a tym samym do zmniejszenia skutków społecznych wypadków drogowych.

(Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego)