« Wybrane zagadnienia pomiarów parametrów ruchu drogowego za pomocą wiroprądowych, indukcyjnych czujników pętlowych

Semi Truck on Highway

Semi Truck on Highway Arizona, USA