Cała treść

Drogi do rozwoju – Ways to be developed

W dniach 22-23 października 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja zatytułowana „Drogi do rozwoju – Ways to be developed”, która otworzy cykl konferencji eksperckich dotyczących rozwoju współpracy w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza  Transportowego CETC-ROUTE65.Wrocławskie obrady otoczyli patronatem honorowym minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak.
Jak informują organizatorzy, o dwa dni przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń udziału
w konferencji – do 18 października.
W ramach tego cyklu zostaną zorganizowane jeszcze dwie konferencje – w listopadzie w Rijece oraz w grudniu w Brukseli.  W Chorwacji obradom patronować będzie hasło: „EGTC-CETC: Sieć – Wzrost – Profit / EGTC-CETC: Network – Growth – Profit”, natomiast konferencja w Brukseli odbędzie się pod hasłem „CETC: Alternatywa & Kohezja / CETC: Alternative & Cohesion”
Celem eksperckich spotkań we Wrocławiu, Rijece i Brukseli jest przedstawienie problematyki związanej
z rozwojem regionów Europy Środkowej, określenie nowych kierunków rozwoju, wskazanie potrzeb
w zakresie wsparcia działań podejmowanych przez partnerów z obszaru Korytarza CETC-ROUTE65.
W założeniu organizatorów konferencje powinny się także przyczynić do wzmocnienia zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej oraz popularyzacji Inicjatywy na rzecz utworzenia CETC-ROUTE65, promującej zacieśnianie współpracy i rozwój społeczno-gospodarczy
w ramach „zielonego” Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. W końcowym efekcie konferencje powinny umożliwić przygotowanie treści stanowisk krajowych, tak aby docelowo doprowadzić do podpisania „umowy programowej” pomiędzy rządami państw, przez które przebiega Korytarz.
Przypomnijmy, że omówienie kwestii organizacji cyklu konferencji poświęconych rozwojowi współpracy
w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65 było jednym
z ważniejszych punktów XXII spotkania Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, który odbył się
w dniach 27-28 czerwca 2012 r. w Chorwacji.
Głównym organizatorem cyklu konferencji we Wrocławiu, Rijece i Brukseli jest Sekretariat Techniczny Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, którego siedzibą jest Województwo Zachodniopomorskie.
Warto dodać, że ten konferencyjny projekt zostanie zrealizowany z partycypacją finansową polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Środki zostaną przekazane Województwu Zachodniopomorskiemu przez MSZ w ramach mechanizmu wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej – instrument „Małe Projekty Wspólne MSZ i Samorządu”.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)