Cała treść

Rola ITS w polityce transportowej

22 października br. w dniu otwarcia Światowego Kongresu ITS w Wiedniu odbędzie się spotkanie ministrów oraz wysokich rangą przedstawicieli rządowych. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przystąpienia do ceremonii otwarcia, ponadto będą mogli uczestniczyć w pokazach na żywo oraz wieczorze towarzyskim zorganizowanym przez federalne władze austriackie. Podczas spotkania do przedstawicieli rządowych dołączą specjaliści z zakresu ITS by przestawić najnowsze zagadnienia z branży, a także wspólnie przeanalizować rolę ITS w krajowej i międzynarodowej polityce transportowej.
Spotkanie stanowić będzie doskonałą okazję do wzmocnienia wzajemnych relacji  pomiędzy przemysłem i rządem oraz dla zwiększenia świadomości w zakresie możliwości jakie są oferowane przez ITS. Ponadto podkreśli potrzebę większej harmonizacji i interoperacyjności rozwiązań ITS w skali globalnej, dla maksymalizacji płynących z nich korzyści.

(Źródło: ERTICO – ITS Europe)