Cała treść

Osobisty asystent mobilności

ALD Automotive na początku roku 2013 ma zamiar uruchomić pierwszego inteligentnego osobistego asystenta mobilności (ALDO). ALDO jest to aplikacja dostępna na smartfonach, tabletach oraz komputerach, pomagająca w wyborze najbardziej odpowiedniego środka transportu (samochód, rower, transport publiczny etc.) także w trybie kombinowanym. ALD Automotive jest spółką zależną grupy Société Générale, która zarządza flotą 930 tys. pojazdów w 37 krajach. Od lat firma inwestuje w poprawę mobilności swoich klientów.
Inteligentny asystent mobilności to aplikacja stale podłączona do wielu źródeł informacji, powiadamiająca swoich użytkowników o sytuacji transportowej w czasie rzeczywistym, uwzględniająca takie czynniki jak warunki pogodowe, dostępność środków transportu czy też natężenie ruchu i wysyłająca powiadomienie o zaistniałych zmianach (korki, brak miejsc parkingowych etc.).

(Źródło: ELTIS)