Cała treść

Wybór oferty na modernizację sieci tramwajowej w Grudziądzu

Najkorzystniejszą ofertę na modernizację sieci tramwajowej złożyło konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul z Warszawy oraz TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Elbląga, które zaproponowało realizację inwestycji za kwotę: 54 836 986 zł. ‘’Obecnie zgodnie z procedurą zawiadamiamy pozostałych oferentów. Jeżeli nie wpłyną odwołania będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą i przekazać plac budowy. Na najbliższej sesji zaproponujemy również zmiany w uchwale budżetowej, dotyczące zwiększenia wartości tego zadania o ok. 5,4 mln zł’’ – mówi prezydent Robert Malinowski.
Przypomnijmy, w ramach modernizacji planowana jest budowa m.in. torowisk tramwajowych wraz z odwodnieniem, sieci trakcyjnej, systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic, a także przebudowa jezdni, chodników i oświetlenia oraz budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem. W projekcie znalazła się również budowa systemu informacji pasażerskiej i wyposażenie Budynku Centrali Nadzoru Ruchu.

(Źródło: Urząd Miasta Grudziądza)