Cała treść

Prosta droga do rozwoju infrastruktury – relacja z X edycji Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura”

W dniach 23-25 października br. w Warszawie odbyła się 10 edycja Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura”. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Patronat medialny nad imprezą objął Przegląd-ITS.W uroczystej inauguracji targów udział wzięli między innymi: Cezary Grabarczyk – Marszałek Sejmu, Tadeusz Jarmuziewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalny Dyrektor GDDKiA – Lech Witecki, Jacek Wojciechowicz – Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, prof. Leszek Rafalski – Dyrektor IBDiM, Wojciech Malusi – Prezes OIGD, Stanisław Żmijan z Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Marek Litwin – Prezes ITS POLSKA.
Miłym akcentem podczas rozpoczęcia było wręczenie dyplomów instytucjom i firmom, które wspierały ideę targów od ich początku.
Podczas  targów  „Infrastruktura” zaprezentowało się  około 100 wystawców wśród, których znalazły się firmy wykonawcze i usługowe, a także producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw oraz surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Ponadto swoją ofertę przedstawili dostawcy rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia a także rozwiązań ITS oraz systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w ramach targów liczne seminaria, wykłady i prelekcje dla profesjonalistów, podczas których  poruszano takie zagadnienia jak kryterium wyboru w przetargach na budowę dróg, bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym, polityka parkingowa w aglomeracjach miejskich etc.
Nowością dla zwiedzających był I Salon Maszyn Budowlanych podczas, którego wystawcy prezentowali najnowsze, zaawansowane technologicznie maszyny budowlane, a także pojazdy oraz sprzęty wykorzystywane do budowy infrastruktury miejskiej, drogowej i kolejowej.
Tegoroczne targi stały się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli sektora publicznego w tym m.in. zarządców dróg wszystkich poziomów, administracji rządowej i samorządów, a także ekspertów i przedsiębiorców związanych z branżą drogową, kolejową, bezpieczeństwem ruchu drogowego, zajmujących się produkcją i dystrybucją maszyn budowlanych oraz wielu innych podmiotów z branży. Wydarzenie było także doskonałą okazją do podsumowania roku dla środowisk zainteresowanych rozwojem infrastruktury w naszym kraju.
W przygotowanie merytoryczne targów zaangażowane były najważniejsze organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju infrastruktury w Polsce. Targi „Infrastruktura2012 ”uzyskały Patronaty Merytoryczne: Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Kolejnictwa, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Kongresu Drogowego. Dodatkowo organizatorzy targów nawiązali Współpracę Merytoryczną z: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej „IKKU” Sp. z o. o., Komitetem Transportu Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Unią Metropolii Polskich, Wydawcą Portalu RynekInfrastruktury.pl oraz Związkiem Miast Polskich.