Cała treść

Spotkanie partnerów projektu „Regio Info”

16 października 2012 r. w bolesławieckim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu „Regio Info”. Projekt  realizowany jest przez: Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu, Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck Zittau GmbH, Verkehrsgesellschaft Görlitz mbH, PPKS w Zgorzelcu Sp. z o.o., Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien mbH. Partnerem wiodącym jest ZVON Zweckverband Oberlausitz-Niederschlesien. Celem projektu jest stworzenie dla terenów przygranicznych Polski i Niemiec jednolicie zbudowanego systemu informacji pasażerskiej. – Podczas spotkania zespołu roboczego omawiano sprawy dotyczące przyszłego kształtu przystankowych rozkładów jazdy partnerów projektu oraz przekazywania danych do liniowych rozkładów jazdy. Uzgodnienia dotyczyły również przewidziany do realizacji inwestycji – informuje Andrzej Jagiera, prezes MZK w Bolesławcu.  Inwestycje w urządzenia, oprogramowanie i wyposażenie techniczne mają na celu zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego.
Warto przypomnieć, że w ramach projektu MZK w Bolesławcu planuje wymianę oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem umożliwiającą prezentację dwujęzycznego rozkładu jazdy na przystankach i w intrenecie oraz przekazywanie informacji rozkładowych do ZVON. W zakres inwestycji wchodzi m.in.: zakup serwera spełniającego wymogi nowego oprogramowania; stworzenie dwujęzycznego serwisu www; zakup 14. autokomputerów, które będą przekazywać drogą radiową dane z autobusu dotyczące realizacji rozkładu jazdy oraz dane z kas fiskalnych; zakup 14. tablic wewnętrznych umożliwiających prezentację aktualnego i następnego przystanku oraz trasy przejazdu autobusu. Ponadto do dwóch autobusów zaplanowano zakup tablic zewnętrznych, obejmujących tablicę przednią, boczną i tylną. Przewidziano też adaptację 12. autobusów do współpracy z nowym autokomputerem.
Całkowita wartość projektu wynosi 421.180 euro, w tym MZK w Bolesławcu 105 000 euro. Wkład własny MZK wynosi 15%, tj. 15 750 euro, dofinasowanie w wysokości 85% stanowi 89 250 euro. Projekt ” REGIO INFO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

(Źródło: Urząd Miasta Bolesławiec)