Cała treść

Rusza przetarg na obwodnicę Poznania

Dziś, poznański oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę ostatniego, ponad 5-kilometrowego odcinka Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11. Inwestycja finansowana z KFD powinna być zakończona już jesienią 2014 roku. Ten ponad 5-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Poznań Rokietnica i Poznań Tarnowo Podgórne spina oddane już wcześniej do ruchu fragmenty  Zachodniej Obwodnicy Poznania.   Niezbędne grunty zostały wykupione, zakończono też badania archeologiczne. Natychmiast po podpisaniu umowy (planowanym na wiosnę 2013 roku) rozpoczną się prace budowlane, tak by ostatni fragment obwodnicy Poznania został oddany kierowcom jesienią 2014 roku.
Wykonawca na budowę całego odcinka ma 18 miesięcy, jednak już po 14 miesiącach od podpisania umowy  będzie musiał zbudować ciąg główny  drogi S11, by kierowcy mogli jeszcze przed wakacjami 2014 roku korzystać z całego, ponad 27-kilometrowego odcinka Zachodniej Obwodnicy Poznania. Po udostępnieniu jezdni głównej wykonawca  będzie prowadził prace poza korpusem drogi (budowa dróg serwisowych oraz prace wykończeniowe).
W ramach umowy wykonawca wybuduje 5,3 kilometrowy fragment drogi oraz trzy obiekty mostowe i  jeden węzeł drogowy na skrzyżowaniu z  drogą wojewódzką nr 184. Inwestycja będzie w całości finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

(Źródło: GDDKiA)