Cała treść

Nagrody Sustainable Urban Mobility Plan

W piątek 9 listopada br. mija termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu na najlepszy plan rozwoju zrównoważonej mobilności w miastach. Laureat zostanie wyłoniony na podstawie decyzji jury ekspertów. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. euro. Celem konkursu jest wspieranie lokalnych działań podnoszących świadomość na temat zrównoważonego transportu miejskiego. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w marcu 2013r. w Brukseli.

(Źródło: POLIS)