Cała treść

Nowoczesny system informacyjny oraz zielona fala dla tramwajów zostaną wprowadzone w Grudziądzu

Trwa modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu. W pierwszym etapie remont kapitalny przeszło 6 wysłużonych tramwajów. W kolejnym planowana jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury. Przebudowany zostanie przystanek końcowy Tarpno-Pętla, a większość odcinków z jednym torem zostanie rozbudowanych do dwutorowych. Modernizacji zostanie też poddana towarzysząca linii tramwajowej infrastruktura, w tym przystanki, jezdnie i chodniki. Projekt zakłada też wprowadzenie nowoczesnego systemu informacyjnego oraz zielonej fali dla tramwajów, co pozwoli na skrócenie czasu ich przejazdu. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 25,4 miliona złotych.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)