Cała treść

Seminarium „System Zarządzania Ruchem w Szczecinie”

W dniach 29-30 listopada 2012 r. w Szczecinie odbędzie się seminarium prezentujące „System Zarządzania Ruchem”. Organizatorami seminarium są ITS POLSKA oraz Urząd Miasta Szczecina. Oficjalnym Partnerem seminarium jest firma UTI realizująca system ITS w mieście Szczecin. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Przegląd-ITS. Pierwszego dnia seminarium organizatorzy zamierzają zaprezentować m.in. korzyści i wyzwania implementacji systemów ITS, plany rozwoju systemów ITS na przykładzie miasta Szczecina, System Zarządzania Ruchem w Szczecinie, funkcjonalności centrum zarządzania ruchem, architekturę i wdrożenie centrum zarządzania ruchem w Szczecinie, ITS w transporcie publicznym w Szczecinie oraz wystąpienia reprezentantów firmy UTI zajmującej się systemami zarządzania ruchem w miastach, poborem opłat, rozwiązaniami dla miast, miejskim transportem oraz pozamiejskimi rozwiązaniami ITS. Drugiego dnia będziemy mieli okazję na zwiedzanie Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie z podziałem na grupy (sala operatorów na 4 stanowiska, pokój kierownika CZR, pokój do bieżącej pracy związanej z zarządzaniem ruchem oraz serwerownia).
Udział obejmuje: uczestnictwo w dwudniowym seminarium, świadczenia cateringowe 29.11.2012 r. (przerwy kawowe, lunch, kolacja) oraz zwiedzanie CZR (30.11.2012 r.).
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej najpóźniej do dnia 23.11.2012 r.
Wszelkie szczegóły dotyczące seminarium (karta zgłoszenia, wstępny program) dostępne tutaj.

 

(Źródło: ITS POLSKA)