Cała treść

Kongres Kolejowy

6 listopada br. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się druga edycja Kongresu Kolejowego. Organizatorami tego wydarzenia byli Wydawnictwo Rynek Kolejowy, Forum Kolejowe – Railway Business Forum oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Patronat honorowy nad imprezą objęły Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wśród uczestników kongresu znaleźli się m. in. Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jakub Karnowski – Prezes Zarządu PKP S.A., Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Remigiusz Paszkiewicz – Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krzysztof Dyl – Prezes, Urząd Transportu Kolejowego, Paweł Szaciłło – Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Kongres podzielony został na trzy sesje poświęcone determinantom konkurencyjności sektora kolejowego w Polsce, Systemowi liczenia kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, a także potrzebom reform I inwestycji.
‘’Obecna kadencja jest czasem gruntownych zmian na kolei. One już się rozpoczęły i są podporządkowane bezpieczeństwu i komfortowi pasażerów’’ – powiedział Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak podczas Kongresu Kolejowego 2012. ‘’Najpierw musimy uporządkować sprawy wewnątrz PKP oraz przyspieszać inwestycje, kupować nowy tabor, rewitalizować linie, aby zmiany na kolei były jak najszybciej odczuwane przez obywateli’’ – podkreślił szef resortu.
Odnosząc się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 Minister S. Nowak stwierdził, że priorytetem będą rewitalizacje linii kolejowych. ‘’Polska potrzebuje odnowy połączeń pomiędzy miastami, tak aby Polacy mogli szybko i komfortowo przemieszczać się po naszej ojczyźnie’’ – zapowiedział Minister. Jednocześnie dodał, że resort zakończył już prace nad dokumentem implementacyjnym, w którym zawarte są kryteria, takie jak natężenie ruchu, przepustowość, zwiększenie prędkości przejazdu, jakimi będzie kierował się resort decydując o dofinansowaniu rewitalizacji linii. Podstawą tego dokumentu jest unijna zasada o podziale środków finansowych na drogi i kolej w proporcji 60:40.
Minister S. Nowak zaznaczył, że wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przygotowywany jest nowy program operacyjny i nowy wieloletni plan inwestycji na kolei. ‘’W tym roku z podziału akcyzy wydaliśmy 2 mld zł, którymi zasililiśmy PKP Polskie Linie Kolejowe na cele inwestycyjne. W przyszłym roku będzie to już 2,6 mld zł jako niezbędna część nakładów własnych na inwestycje. Nakłady na kolej rosną i będą rosły, gdyż taka jest historyczna konieczność’’ – powiedział Minister S. Nowak.
Biorący udział w kongresie prezes zarządu PKP SA Jakub Karnowski poinformował, że przygotowana została strategia PKP SA., która opiera się na czterech filarach. Pierwszym z nich są kwestie systemowe, wśród nich dotyczące bezpieczeństwa, drugim – nakierowanie działalności na klienta. Trzeci filar to zarządzanie finansami i wreszcie czwarty to lepsze zarządzanie grupą PKP związane z potrzebą synchronizacji działań pomiędzy remontami linii kolejowych i dworców.

(Źródło: MTBiGM)