Cała treść

Spotkanie sieci stowarzyszeń ITS w Dublinie

Wczoraj 8 listopada br. w Dublinie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie sieci stowarzyszeń ITS (Network of National ITS Associations). Celem spotkania jest omówienie kluczowych zagadnień z zakresu implementacji Systemów ITS w poszczególnych krajach, realizacji strategii ich wdrożenia oraz wspólna wymiana informacji pomiędzy krajami członkowskimi.  Przedstawicielem ITS POLSKA  na spotkaniu jest Krzysztof Modelewski.