Cała treść

VII Seminarium Regionalnej Platformy Strategicznej projektu GUTS

7 listopada 2012 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów już po raz siódmy odbyło się seminarium zorganizowane w ramach realizacji Programu GUTS – Proekologiczne Systemy Transportu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele IBDiM oraz zaproszeni goście z instytucji zewnętrznych, w tym m.in. z: Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskich Tramwajów, Zarządu Transportu Miejskiego, a także Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Stowarzyszenia NGV Polska, Biura Planowania Rozwoju Warszawy i PIMOT.

O projekcie: 

Główne problemy środowiskowe w miastach są związane z wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza (obecnie 31% całkowitej emisji) pochodzącym z transportu (z czego do 7 % pochodzi z transportu publicznego). Wyzwanie, z jakim w chwili obecnej muszą się zmierzyć partnerzy GUTS jest sposób pogodzenia rozwoju ekonomicznego i dostępności ich miast, przez jednoczesną poprawę jakości życia i ochrony środowiska, jednocześnie zwalczając zmiany klimatyczne.
GUTS przyczyni się do zrównoważonej mobilności miejskiej w Europie Środkowej, pomagając miastom i aglomeracjom miejskim (władzom publicznym, operatorom transportu) w celu spełnienia wymagań bardziej zielonego środowiska. W ramach projektu podjęte zostaną wspólne prace nad stworzeniem silnej podstawy instytucjonalnej, finansowej i technologicznej dla rozwoju zrównoważonych i czystych systemów transportu publicznego (PT).
Zrównoważony środowiskowo tabor transportowy, jak również transport przyjazny dla użytkownika i poprawa jego dostępności, są kluczowe dla stworzenia wyższej jakości usług transportu publicznego. GUTS promuje i podnosi jakość oraz zrównoważony charakter transportu publicznego poprzez przygotowanie gruntu dla niezbędnych nowatorskich inwestycji w celu sprostania jakościowym i ilościowym wymaganiom obywateli miast.

(Źródło: IBDIM)