Cała treść

Seminarium ‘’Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych’’ w Toruniu

Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN  zaprasza na seminarium “Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!”, które odbędzie się w środę, 21 listopada 2012 roku w Toruniu.
Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Ministra Gospodarki i Marszałka  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)  we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych. W dniu 13 września 2012, po 20 latach od nawiązania współpracy, Polska podpisała umowę akcesyjną z Europejską Agencją Kosmiczną, do której należy obecnie 20 członków, w tym Rumunia i Czechy.
Przystąpienie Polski do ESA rozpoczyna nową erę dla polskiego przemysłu, otwierając dostęp do najwyższych technologii i programów międzynarodowych, finansowanych z budżetu Agencji, która kładzie szczególny nacisk na współpracę z innowacyjnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi  i centrami technologicznymi. Więcej na temat seminarium tutaj.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy  Programów Badawczych UE)