Cała treść

Nowe inwestycje komunikacyjne w Polsce Wschodniej

Wczoraj (12 listopada 2012r.) podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji transportu publicznego w Olsztynie. Ponadto od 10 listopada kierowcy mogą korzystać z nowej obwodnicy Przemyśla. Obie inwestycje uzyskały unijne dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej w łącznej wysokości ponad pół miliarda zł. Dzięki podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. “Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”, tabor miejski zostanie uzupełniony o 15 dwukierunkowych, niskopodłogowych tramwajów z dostępem do bezprzewodowego Internetu, mieszczących ok. 230 osób. Zakup tak nowoczesnego sprzętu wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej, dlatego w ramach projektu powstaną nowe tory, trakcja, myjnia oraz zajezdnia tramwajowa. Zostanie zaprojektowana oraz wybudowana ul. Obiegowa, a na osiedlu Jaroty zostaną stworzone nowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe, które umożliwią dojście do nowoutworzonych linii tramwajowych. Ponadto w mieście pojawią się nowe buspasy, system zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego i bilety elektroniczne. Całkowity koszt inwestycji to blisko 497 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 350 mln zł.
Obwodnica Przemyśla pozwoli wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta. Połączy drogę krajową nr 77, biegnącą z Przemyśla przez Jarosław i Stalową Wolę na zachód, z drogą krajową nr 28 prowadzącą w kierunku granicy z Ukrainą w Medyce i dalej do Lwowa. Dzięki unijnej dotacji w wysokości ponad 187 mln zł powstał most na Sanie, prawie cztery kilometry nowej drogi wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi. Poza tym zostały utworzone wiadukty oraz przejścia podziemne.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)