Cała treść

Strategia dla inteligentnego Krakowa

W poniedziałek, 19 listopada w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się III konferencja z cyklu Inteligentne Miasto Kraków pt. „Strategia dla inteligentnego Krakowa”. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności KPT. Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezydent Miasta Krakowa oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.Celem tegorocznej konferencji jest wypracowanie wytycznych do strategii dla inteligentnego Krakowa. Chodzi o budowanie idei „inteligentnego miasta” i jego rozwój technologiczny w warunkach nowoczesnej gospodarki. Taka strategia ma na celu ułatwienie mieszkańcom korzystania z usług użyteczności publicznej, a w konsekwencji poprawić jakość życia. „Korzystając z dotychczasowych rozwiązań już stosowanych w Krakowie, a także z doświadczeń europejskich „smart cities” chcemy wytyczyć kierunki rozwoju technologii w takich obszarach jak transport, efektywność energetyczna, systemy informacji przestrzennej, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne oraz zarządzanie kryzysowe” – wyjaśnia Krzysztof Krzysztofiak, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego, który organizuje konferencję.
Podczas spotkania w poniedziałek, 19 listopada uczestnicy będą się mogli zapoznać z osiągnięciami europejskich miast w praktycznym wdrażaniu idei smart city. Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele Barcelony, Lizbony, Manchesteru i Helsinek.
W ramach konferencji odbędzie się również dyskusja panelowa, która będzie próbą wypracowania wskazówek w pracach nad strategią inteligentnego Krakowa. W spotkaniu udział weźmie m.in. Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Krakowa.
Konferencja „Strategia dla inteligentnego Krakowa” odbywa się pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.

(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)