Cała treść

Udział Ministra Sławomira Nowaka w Polsko-Niemieckich Konsultacjach Międzyrządowych

W środę, 14 listopada br. w Berlinie, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak wraz z Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem weźmie udział w Polsko-Niemieckich Konsultacjach Międzyrządowych.
W ramach konsultacji Minister Sławomir Nowak spotka się z Ministrem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast RFN Peterem Ramsauerem. Tematyka rozmów będzie dotyczyła modernizacji linii kolejowych przez polsko – niemiecką granicę państwową oraz spraw z zakresu transportu w kontekście europejskim. Podczas spotkania obu rządów w Urzędzie Kanclerskim, w obecności szefów rządów Donalda Tuska i Angeli Merkel, planowane jest podpisanie Umowy między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko – niemiecką granicę państwową. Umowa umożliwia zawieranie przez zainteresowane podmioty porozumień z zakresu przewozów kolejowych oraz aktywizuje współpracę w zakresie realizacji wzajemnej komunikacji kolejowej.

(Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)