Cała treść

Konferencja „PPP w Transporcie i Infrastrukturze Drogowej”

22 listopada 2012 r. w Płocku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Transporcie i Infrastrukturze Drogowej”. Organizatorami imprezy są Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock oraz Instytut ONZ ds. Badań i Szkoleń (UNITAR). Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rozwoju Regionalnego RP. Partnerem merytorycznym imprezy jest Instytut PPP.
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Transporcie i Infrastrukturze Drogowej” jest kolejnym wydarzeniem w ramach współpracy CIFAL z Programem Lokalnego Rozwoju UNITAR. Konferencja ma za zadanie stworzyć platformę wymiany wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych, finansowych, technicznych projektów PPP na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Każdy uczestnik otrzyma prestiżowy Certyfikat potwierdzający udział w Konferencji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Transporcie i Infrastrukturze Drogowej”, sygnowany przez przedstawicieli UNITAR i CIFAL.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 15 listopada 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej szczegółów na temat wydarzenia tutaj.