Cała treść

CARS 2020

Przemysł motoryzacyjny, z którym związanych jest 12 mln miejsc pracy, ma ogromne znaczenie dla dobrobytu Europy i tworzenia miejsc pracy. W perspektywie 2020 r. UE musi utrzymać światowej klasy przemysł samochodowy, produkujący najbardziej energooszczędne i najbezpieczniejsze pojazdy na całym świecie oraz zapewniający miliony miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji. Aby zrealizować ten cel, Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan działania CARS 2020, mający na celu wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju tego sektora do roku 2020.
Komisja proponuje ogromny impuls innowacyjny poprzez usprawnienie badań i innowacji w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz ekologicznych pojazdów. Wzmocniona zostanie współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, aby zapewnić finansowanie innowacji i ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kredytów. Unijny standardowy interfejs ładowania zagwarantuje pewność prawa niezbędną do ułatwienia przełomu w produkcji samochodów elektrycznych na dużą skalę.
Innowacje w przemyśle motoryzacyjnym będą również stymulowane poprzez kompleksowy pakiet środków na rzecz ograniczania emisji CO2, emisji zanieczyszczeń i hałasu. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój technologicznie zaawansowanych inteligentnych systemów transportowych (ITS).
Plan działania obejmuje konkretne propozycje inicjatyw politycznych, aby:

1. Promować inwestycje w zaawansowane technologie i innowacje w dziedzinie ekologicznych pojazdów, na przykład poprzez:

– kompleksowy pakiet środków zmierzających do ograniczenia emisji CO2, emisji zanieczyszczeń i hałasu;

– wprowadzanie środków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym inteligentnych systemów transportowych;

– wdrożenie infrastruktury dla paliw alternatywnych (elektryczność, wodór i gaz ziemny);

– unijną normę w zakresie interfejsów ładowania pojazdów elektrycznych;

– europejską inicjatywę na rzecz ekologicznych pojazdów w ramach programu „Horyzont 2020” w celu promowania inwestycji w badania i innowacje.

2. Poprawić warunki rynkowe, na przykład poprzez:

– wzmocnienie jednolitego rynku dla pojazdów dzięki lepszemu systemowi homologacji typu, w tym nadzorowi rynkowemu, w celu uniknięcia nieuczciwej konkurencji;

– usprawnienie zachęt finansowych stosowanych w dziedzinie ekologicznie czystych pojazdów;

– spójne stosowanie zasad inteligentnych regulacji, w tym stosowanie testu konkurencyjności w odniesieniu do najważniejszych inicjatyw politycznych; ma to pomóc ocenić wpływ najważniejszych inicjatyw politycznych na przemysł motoryzacyjny.

3. Wspierać przemysł w dostępie do rynku światowego poprzez:

– zawarcie zrównoważonych umów handlowych, wnikliwą ocenę skumulowanego wpływu tych umów, a także wsparcie i kontynuację dwustronnych dialogów z głównymi partnerami z państw trzecich;

– nasilenie prac nad międzynarodową harmonizacją przepisów dotyczących pojazdów; ostatecznym celem jest międzynarodowa homologacja typu pojazdu i ogólnoświatowe wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do pojazdów elektrycznych i ich akumulatorów.

(Źródło: Polska Izba Motoryzacji)