Cała treść

Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe w Berlinie

Wczoraj 14 listopada br. w Berlinie odbyły się Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe, w których udział wzięli Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak oraz Prezes Rady Ministrów Donald Tusk bierze udział w Polsko-Niemieckich Konsultacjach Międzyrządowych. W ramach konsultacji Minister Sławomir Nowak spotkał się z Ministrem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast RFN Peterem Ramsauerem. Rozmowy dotyczyły modernizacji linii kolejowych przez polsko – niemiecką granicę państwową oraz spraw z zakresu transportu w kontekście europejskim.
Podczas spotkania obu rządów w Urzędzie Kanclerskim, w obecności szefów rządów Donalda Tuska i Angeli Merkel, została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko – niemiecką granicę państwową. Umowa umożliwia zawieranie przez zainteresowane podmioty porozumień z zakresu przewozów kolejowych oraz aktywizuje współpracę w zakresie realizacji wzajemnej komunikacji kolejowej.

(Źródło: MTBiGM)