Cała treść

Auto Mobility Center (AMC-2)

13 listopada br.  w Instytucie Transportu Samochodowego odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pn. ‘’Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center’’ (AMC-2). Projekt będzie trwał ponad dwa lata i zostanie sfinansowany przez NCBiR w ramach Programu INNOTECH. Jego łączny budżet wynosi blisko 5 mln zł. Wnioskodawcą jest Konsorcjum AMC-2, koordynowane przez Instytut Transportu Samochodowego, a jego Partnerami są: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Odlewnictwa oraz AMZ BIS Sp. z o.o.
Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki zaadaptowanej na potrzeby dziewięciu rodzajów grup dysfunkcji ruchowych floty samochodowej. Projekt obejmuje zarówno fazę badawczą, jak i przedwdrożeniową i składa się z sześciu etapów. Są nimi w szczególności: diagnoza potrzeb w zakresie mobilności niepełnosprawnych w Polsce i ocena możliwości adaptacyjnych pojazdów, opracowanie algorytmu informatycznego do symulacji i modelowania, adaptacje wybranych pojazdów bazowych, ich testy i diagnostyka. Ważnym obszarem działalności projektowej będą działania związane z upowszechnianie koncepcji mobilności osób niepełnosprawnych, a także sfera legislacja i szkolenia. Przygotowane w ramach projektu adaptacje będą służyły uruchomieniu kompleksowej platformy usług motoryzacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)