Cała treść

Przyspieszenie budowy obwodnicy Marek

W tzw. II exposé, wygłoszonym w październiku br., premier Donald Tusk zapowiedział, że w 2013 r. ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy Marek w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Realizację tego postulatu umożliwi zmiana „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”, przyjęta przez rząd. Oznacza to, że Warszawa obok mostu Grota i wylotówki w Jankach otrzyma nową inwestycję – obwodnicę Marek.
Na obwodnicy zyskają nie tylko kierowcy jadący w stronę wschodniej granicy kraju, ale także mieszkańcy Marek, Pustelnika i Strugi. To oni narażeni są na największe niedogodności związane z obciążeniem tej trasy i niekończące się zatory komunikacyjne. Obwodnica Marek będzie częścią korytarza I (Warszawa – przejście graniczne w Budziskach), obecnej i przyszłej sieci TEN-T, czyli najważniejszym połączeniem Polski i innych państw Unii Europejskiej z krajami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią. Obwodnica poprawi spójność sieci drogowej, powstanie bowiem jednolity ciąg komunikacyjny – północna obwodnica Warszawy od węzła A2/S8 w Konotopie do wybudowanej wcześniej obwodnicy Radzymina.
Obecnie droga wylotowa przez Marki w kierunku Białegostoku jest najbardziej obciążoną trasą nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce.

(Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)