Cała treść

Modernizacja linii Kraków – Rzeszów. Największa inwestycja kolejowa w Małopolsce i na Podkarpaciu

Dzięki modernizacji linii kolejowej łączącej Kraków z Rzeszowem podróż pociągiem między tymi miastami będzie trwała około półtorej godziny. Pociągi dzięki inwestycji rozwiną wyższą prędkość niż dotąd, a pasażerowie skorzystają z odnowionych przystanków i stacji.Modernizacja linii kolejowej łączącej stolice Małopolski i Podkarpacia pozwoli na podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 160 km/h. Dzięki tej inwestycji szybciej pojadą również pociągi towarowe – 120 km/h.
Łączna długość modernizowanych odcinków wynosi 138,7 km. Projekt modernizacji zakłada również przebudowę układów torów na 16 stacjach. Wszystkie przystanki na tej trasie zostaną przebudowane, podwyższone i dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi w wózkach czy podróżnych z cięższym bagażem. Wybudowany zostanie również nowy przystanek –  Dębica Wschodnia.
Modernizacja wiąże się również z przebudową i budową 138 wiaduktów, mostów i estakad.  Zlikwidowanych zostanie 49 przejazdów w poziomie szyn, a na 11 zostaną zamontowane nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Dodatkowo powstanie 1 nowy przejazd. Gruntownej przebudowie zostaną poddane także urządzenia sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjne. W całości zostanie wymieniona sieć trakcyjna nad torami. W ramach projektu założono też budowę przejść dla zwierząt oraz dostosowanie do ich potrzeb łącznie 44 mostów, wiaduktów i przepustów.
Modernizowany odcinek jest częścią linii kolejowej E 30 która jest fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego. Ma on swój początek  Dreźnie, dalej biegnie na wschód do przejścia granicznego  Gorlitz – Zgorzelec, a następnie przez najważniejsze ośrodki  na południu Polski: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę, do  Lwowa i Kijowa, a podwyższenie jego parametrów będzie korzystne z punktu widzenia gospodarczego regionu.
Prowadzone prace umożliwią również skrócenie czasu przejazdu na pozostałych trasach łączących Rzeszów z innymi ważnymi aglomeracjami, w tym z Warszawą.

(Źródło: PKP PLK)