Cała treść

21 Międzynarodowe Sympozjum ‘’Elektronika w transporcie’’ w Słowenii

W dniach 25 – 26 marca 2013 r. w Lublanie  odbędzie się 21 Międzynarodowe Sympozjum na temat elektroniki w transporcie – ISEP. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ITS Słowenia, patronat nad imprezą objęło Słoweńskie Towarzystwo Elektrotechniki. Celem sympozjum jest promocja strategicznego celu jakim jest integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w Słowenii, a także w innych państwach członkowskich. Motto  sympozjum  “ITS w czasie rzeczywistym” odwołuje się do znaczenia  połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu (samochodami, pociągami, samolotami, statkami, itp.), a urządzeniami osobistymi i infrastrukturą w czasie rzeczywistym. Kwestia ta jest  szczególnie istotna zwłaszcza ze względu na możliwość korzystania przez podróżnych z informacji w czasie rzeczywistym, które przyczyniają się do bardziej wydajnych i ekologicznych wyborów dotyczących trasy. Dane generowane przez użytkowników systemów transportowych mogą dostarczać w czasie rzeczywistym informacji  dotyczących natężenia ruchu, dostępności parkingu, zmieniających się warunków pogodowych i innych warunków panujących na drogach, co może być wykorzystane np. do optymalizacji przepustowości tranzytu, zmiany ograniczeń prędkości etc.
Ponadto celem sympozjum jest także zachęcanie do dialogu i współpracy między uczestnikami, którzy szukając wspólnych rozwiązań dla problemów związanych z transportem i ITS.

(Źródło: ERTICO)