Cała treść

Ostatnie wolne miejsca na konferencję „System Zarządzania Ruchem” w Szczecinie

Już  za tydzień, w dniach 29-30 listopada 2012 r. w Szczecinie odbędzie się konferencja pt. „System Zarządzania Ruchem”. Jak informują organizatorzy pozostały już ostatnie wolne miejsca, swój udział potwierdziło ponad 60 osób reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy. Organizatorami konferencji są ITS POLSKA oraz Urząd Miasta Szczecina. Oficjalnym Partnerem imprezy jest firma UTI realizująca system ITS w Szczecinie. Patronat medialny nad konferencją objął Przegląd-ITS.
Pierwszego dnia konferencji organizatorzy zamierzają zaprezentować m.in. korzyści i wyzwania implementacji systemów ITS, plany rozwoju systemów ITS na przykładzie miasta Szczecina, System Zarządzania Ruchem w Szczecinie, funkcjonalności centrum zarządzania ruchem, architekturę i wdrożenie centrum zarządzania ruchem w Szczecinie, ITS w transporcie publicznym w Szczecinie oraz wystąpienia reprezentantów firmy UTI zajmującej się systemami zarządzania ruchem w miastach, poborem opłat, rozwiązaniami dla miast, miejskim transportem oraz pozamiejskimi rozwiązaniami ITS. Drugiego dnia uczestnicy będą mieli okazję na zwiedzanie Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie z podziałem na grupy (sala operatorów na 4 stanowiska, pokój kierownika CZR, pokój do bieżącej pracy związanej z zarządzaniem ruchem oraz serwerownia).
Udział obejmuje: uczestnictwo w dwudniowej konferencji, świadczenia cateringowe 29.11.2012 r. (przerwy kawowe, lunch, kolacja) oraz zwiedzanie CZR (30.11.2012 r.). Dla sektora publicznego udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej najpóźniej do dnia 23.11.2012 r.
Wszelkie szczegóły dotyczące konferencji (karta zgłoszenia, wstępny program) dostępne tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)