Cała treść

Program zmian na kolei

Usprawnianie zarządzania, unowocześnianie infrastruktury, wzrost bezpieczeństwa oraz podniesienie komfortu podróży – to cztery filaru programu „Twoja kolej!”, przygotowanego przez Grupę PKP, który będzie realizowany do 2015 roku. Przygotowanie programu zostało poprzedzone wielomiesięczną analizą, w wyniku której zostały wyodrębnione cztery obszary działań: Pasażer, Inwestycje, Bezpieczeństwo, Optymalizacja Zarządzania. Program zmian na kolei, nazwany ‘’Twoja kolej’’ jest przewidziany do realizacji na lata 2013-2015.
W ramach projektu Pasażer wyodrębniono elementy, które mają kluczowy wpływ na satysfakcję klienta podczas korzystania z pociągów. Najważniejsze z nich to: komfort przejazdu, czas przejazdu, czystość w wagonie oraz punktualność. Część z ponad 200 inicjatyw, którymi będzie objęta głównie działalność PKP Intercity zostało już wprowadzonych (m.in. mobilni informatorzy, zwiększona liczba patroli Służby Ochrony Kolei), jednak większość zostanie wprowadzona w kolejnych latach. W 2013 klienci odczują nowe standardy czystości w wagonach i na dworcach, wprowadzony zostanie program lojalnościowy dla klientów i łączność WI-FI w pociągach. W latach 2014-2015 klienci będą mogli zapłacić kartami we wszystkich pociągach, a w wagonach pojawi się monitoring.
Centralnym punktem projektu „Inwestycje” jest sprawne wykorzystanie środków unijnych, których wartość w latach 2013-2015 sięgnie kwoty 30 mld zł. Zdecydowana większość (ponad 26 mld zł) przeznaczone będzie na modernizacje linii kolejowych (ok. 4000 km w latach 2013-2015), pozostałe środki pozwolą na unowocześnienie taboru (m.in. zakup pociągów Pendolino) i remont 60 dworców w ciągu następnych trzech lat.
W 2015 roku podróżowanie pociągiem będzie nie tylko bardziej komfortowe, ale i bezpieczne. Patrole SOK-istów już dziś są częściej spotykane, a w przyszłym roku ich liczba jeszcze się zwiększy. Systemowe zmiany zajdą także w szeroko pojętym bezpieczeństwie ruchu kolejowego. W ciągu trzech lata zostanie zmodernizowanych 2000 przejazdów kolejowych oraz 200 rozjazdów kolejowo-drogowych, odbędą się szkolenia maszynistów i dyżurnych ruchu, m.in. z wykorzystaniem zakupionych symulatorów dla dyżurnych ruchu.
Realizacja trzech powyższych projektów wymaga sprawnego zarządzania Grupą PKP. To czwarty obszar zmian, w ramach którego nacisk zostanie położony na redukcję kosztów poprzez centralizację zakupów towarów i usług, a także zwiększanie przychodów, m.in. ze sprzedaży nieruchomości. W 2013 roku zostaną sfinalizowane prywatyzacje TK Telekom, PKP Cargo i Polskich Kolei Linowych. Ważnym elementem zmian będzie wprowadzenie standardów etycznych i zasad ładu korporacyjnego w Grupie PKP.
Efektem programu ‘’Twoja kolej’’ ma być przywrócenie kolejom i PKP miejsca należnego na gospodarczej i społecznej mapie Polski.

(Źródło: PKP)