Cała treść

Integracja transportu publicznego w Rzeszowie

W ramach jednego z etapów programu pn. ‘’Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” została rozbudowana ul. Podkarpacka. Drogę wyremontowało miasto z pieniędzy Programu Rozwój Polski Wschodniej. Została ona przebudowana, by usprawnić komunikację publiczną. 1,7 km nowej drogi ułatwi kierowcom i komunikacji miejskiej wjazd od strony Krosna i Jasła. Gdy na początku 2015 r. projekt się zakończy, po Rzeszowie będzie można jeździć 80 nowymi autobusami miejskimi. Ich ruch usprawnią buspasy i inteligentny system transportowy. Pasażerowie będą też korzystać z przebudowanych dróg z odnowionymi zatokami przystankowymi.
Inwestycja kosztuje 415 mln zł. 311 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)