Cała treść

Bezpieczna infrastruktura drogowa: od pomysłu do eksploatacji Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu „Drogi Zaufania”

W dniach 4-6 grudnia br. w hotelu Orbis we Wrocławiu odbędzie się Kongres pn. „Bezpieczna infrastruktura drogowa od pomysłu do eksploatacji”. Organizatorem tego wydarzenia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kongres odbędzie się w ramach programu ‘’Drogi Zaufania – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych’’, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Zgłoszenie do uczestnictwa należy składać do dnia 27 listopada 2012 do godz. 16:00. Wszelkie szczegóły dotyczące kongresu dostępne tutaj. Program kongresu poniżej.

4 grudnia, wtorek
13.00 Lunch
14.15 Uroczyste otwarcie kongresu

14.30 Panel 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w przepisach techniczno – budowlanych – zmiany i trendy
14.35 Stan przepisów w zakresie oznakowania i kierunki zmian
14.50 Niezbędne kierunki zmian przepisów techniczno – budowlanych w aspekcie Brd
15.05 DYSKUSJA

15.35 Przerwa kawowa

15.50 Zmiany w przepisach technicznych w krajach UE dla poprawy brd
16.05 Środki wspomagające koncepcje : „Self explaining road”, „Forgiving roads”, “Safe speed”
16.20 Wpływ rozwiązań drogowych na bezpieczeństwo ruchu, nowe elementy w projektowaniu
16.35 DYSKUSJA

18.00 Spacer po Wrocławiu

19.00 Uroczysta kolacja, Piwnica Świdnicka

5 grudnia, środa
09.00 Panel 2. BRD w przebudowie / rozbudowie sieci drogowej
09.05 Rola nowoczesnego wyposażenia dróg a poprawa brd
09.20 Przebudowa istniejącej sieci drogowej – eliminacja zagrożeń dla brd poza obszarami zabudowanymi
09.35 Stosowanie środków uspokojenia ruchu na odcinkach przejść drogowych przez miejscowości
09.50 DYSKUSJA

10.20 Przerwa kawowa

10.35 Panel 3. Rola nowoczesnych środków ITS
10.40 Europejskie specyfikacje dla ITS
10.55 Krajowy System Zarządzania Ruchem – oczekiwane korzyści
11.10 ITS jako narzędzie wpływające na poprawę brd
11.25 DYSKUSJA

11.55 Przerwa kawowa

12.10 Panel 4. Zarządzanie brd
12.15 Doświadczenia z wdrażania metody oceny wpływu planowanej drogi na Brd w sieci dróg współpracujących
12.30 12 lat wdrażania audytu Brd w Polsce- doświadczenia i rekomendacje
12.45 Niemieckie doświadczenia z wdrażania audytu Brd
13.00 DYSKUSJA

13.30 Lunch

14.30 Kontrola brd – koncepcje i praktyczne wdrożenia z perspektywy europejskiej
14.45 Klasyfikacja bezpieczeństwa odcinków na sieci drogowej – doświadczenia niemieckie
15.00 Doświadczenia i możliwości wykorzystania oceny ryzyka na drogach prowadzonych w ramach
Programu Euro RAP – FRIL
15.15 DYSKUSJA

15.45 Przerwa kawowa

16.00 Panel 5. Doświadczenia zagraniczne, efekty wdrażanych rozwiązań poprawy brd
16.05 Problem udziału pojazdów ciężkich w ruchu w aspekcie drogowych barier ochronnych i poprawy brd
16.20 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w USA – stosowane rozwiązania, uzyskane i oczekiwane efekty
16.35 Wpływ podejmowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej na stan brd w Wielkiej Brytanii
16.50 DYSKUSJA

17.20 Przerwa kawowa

17.35 Panel 6. Badania naukowe wspomagające tworzenie bezpiecznej infrastruktury
17.40 Doświadczenia zagraniczne w zakresie badań wpływu rozwiązań drogowych na bezpieczeństwo ruchu
17.55 Wkład prac naukowych w tworzenie bezpiecznej infrastruktury w Australii
18.10 Rola badań naukowych w rozwoju sieci drogowej w Polsce i poprawa jej bezpieczeństwa
18.25 DYSKUSJA
18.45 Uroczyste zamknięcie Kongresu

20.00 Kolacja

6 grudnia, czwartek
09.00 Zbiórka w lobby hotelu
Przejazd na miejsce symulacji
10.30 Ćwiczenia służb ratowniczych na nowo otwartej drodze S8 podczas symulowanego wypadku drogowego z udziałem straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego i służby drogowej
11.15 Powrót do hotelu

12.00 Lunch

 

(Źródło: GDDKiA)