Cała treść

Miejsce do ważenia pojazdów w Warszawie

Trwają ostatnie prace związane z przebudową jezdni serwisowej przy skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej i Vogla w Warszawie.
Wykonano już nawierzchnię betonową, jak i zjazdy z zatoki autobusowej w ulicę i z jezdni serwisowej w ulicę Przyczółkową. Miejsce do ważenia pojazdów to równa powierzchnia z korytkami umożliwiającymi zamontowanie sprzętu. Specjalistyczne urządzenia do ważenia pojazdów wożą inspektorzy transportu drogowego. Inspektorzy do dyspozycji mają samochody i motocykle. Włączają się do ruchu i wyłapują pojazdy, które ich zdaniem mogą być przeładowane.  Wykonane przez Zarząd Dróg Miejskich stanowisko do ważenia pojazdów będzie właśnie takim miejscem, na które inspektorzy będą kierować pojazdy do ważenia i sprawdzać dopuszczalny nacisk na oś pojazdu. W przypadku, kiedy waga wykaże, że pojazd jest przeładowany, inspektorzy transportu drogowego nakładają mandaty, które mogą wynieść nawet do 120 tyś zł.
Ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcę drogi obowiązek przygotowania miejsc do ważenia pojazdów. W zeszłym roku Zarząd Dróg Miejskich zamontował na ul. Pułkowej wagę preselekcyjną. Jest to jeden punkt pomiarowy z czterema czujnikami oraz pętlami indukcyjnymi zatopionymi w nawierzchni obu pasów oraz wideodetekcją umieszczoną na bramownicy nad jezdnią, a także serwer rejestrujący zdarzenia.

(Źródło: ZDM Warszawa)