Cała treść

Konferencja „System Zarządzania Ruchem” w Szczecinie

Już  dzisiaj rozpocznie się dwudniowa konferencja  pn. „System Zarządzania Ruchem” w Szczecinie. Swój udział zapowiedziało blisko 90 osób, reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy. Organizatorami konferencji są ITS POLSKA oraz Urząd Miasta Szczecina. Oficjalnym Partnerem imprezy jest firma UTI realizująca system ITS w Szczecinie. Patronat medialny nad konferencją objął Przegląd-ITS.
Pierwszego dnia konferencji organizatorzy zaprezentują m.in. korzyści i wyzwania implementacji systemów ITS, plany rozwoju systemów ITS na przykładzie miasta Szczecina, System Zarządzania Ruchem w Szczecinie, funkcjonalności centrum zarządzania ruchem, architekturę i wdrożenie centrum zarządzania ruchem w Szczecinie, ITS w transporcie publicznym w Szczecinie, odbędą się  także wystąpienia reprezentantów firmy UTI zajmującej się systemami zarządzania ruchem w miastach, poborem opłat, rozwiązaniami dla miast, miejskim transportem oraz pozamiejskimi rozwiązaniami ITS. Drugiego dnia uczestnicy będą mieli okazję na zwiedzanie Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie z podziałem na grupy (sala operatorów na 4 stanowiska, pokój kierownika CZR, pokój do bieżącej pracy związanej z zarządzaniem ruchem oraz serwerownia). Wszelkie szczegóły dotyczące konferencji, w tym także jej program dostępne są tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)