Cała treść

Nic się nie prześlizgnie

Trwa budowa systemu wstępnego ważenia pojazdów na kujawsko-pomorskich drogach. Dzięki realizacji inwestycji zmodernizowane trasy nie będą narażone na zniszczenie. Poprawia się także bezpieczeństwo.
System ma przede wszystkim pomóc skutecznie wyłapywać przeciążone pojazdy. Każdy pojazd jadący drogą zostanie zważony dzięki specjalnej listwie wbudowanej w nawierzchnię, a następnie sfotografowany przez kamerę zainstalowaną na bramownicy zamontowanej nad jezdnią. Przetworzone dane będą docierały do inspektorów transportu drogowego. Jeśli zajdzie  podejrzenie, że tir jest przeciążony pojazd taki zostanie zatrzymany i jeszcze raz zważony na legalizowanym urządzeniu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych nacisków na oś kierowca musi liczyć się z mandatem.
Dzięki instalacji tego systemu chronimy drogi przed degradacją i poprawiamy  bezpieczeństwo. Na razie systemem objęte będą droga wojewódzka nr 251 (Inowrocław-Żnin), droga wojewódzka nr  241 (Kcynia-Wągrowiec) i  droga wojewódzka nr 552 (otaczająca od północy Toruń). Trwa już montaż listew, a do końca miesiąca ustawione zostaną bramownice. System zacznie działać od stycznia.  Cała inwestycja  kosztuje 2,2 mln zł. Zdecydowana większość środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1,87 mln zł).
Wcześniej przy kujawsko-pomorskich drogach powstały zatoki do wyrywkowego ważenia pojazdów na przenośnych wagach. System preselekcji sprawi natomiast, że ważony będzie każdy pojazd jadący drogą.
System preselekcyjnego ważenia pojazdów w liczbach:

  • Liczba punktów pomiarowych – 3;
  • Koszt całkowity – 2,20 mln zł;
  • Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1,87 mln zł.

(Źródło: ZDW w Bydgoszczy)