Cała treść

Oddano do ruchu kolejny odcinek Trasy Sucharskiego w Gdańsku

„Gdańsk i Pomorze było pomijane przy wielu inwestycjach w latach poprzednich. Dziś po prostu nadrabiamy te zaległości” – powiedział Minister Transprotu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak podczas uroczystości oddania do ruchu kolejnego odcinka Trasy Sucharskiego (węzeł Ku Ujściu) w Gdańsku. Prace budowlane na blisko 3 kilometrowym odcinku tej trasy realizowane były od czerwca 2011 roku. Wartość inwestycji wyniosła ponad 180 mln zł. Umowa na współfinansowanie tego projektu podpisana została pomiędzy Urzędem Miasta Gdańsk oraz nadzorowanym przez MTBiGM Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W trakcie uroczystości Minister Sławomir Nowak przekazał aneks do umowy realizacji innego kluczowego dla Trójmiasta projektu – Budowy Trasy Słowackiego, na podstawie którego zwiększona zostanie wartość dofinansowania tego projektu o 250 mln złotych do sumy 1 mld 154 mln złotych – tj. 85% wartości całego projektu. W przyszłości Trasa Sucharskiego będzie łączyć się z Trasą Słowackiego, a tunel pod Martwą Wisłą rozwiąże jedną z największych barier komunikacyjnych Trójmiasta. Również i w tym przypadku umowa o dofinansowanie podpisana została pomiędzy Urzędem Miasta Gdańsk oraz nadzorowanym przez MTBiGM Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

(Źródło: MTBiGM)