Cała treść

Unijne wsparcie dla kolejowej inwestycji w Małopolsce

Ponad 103 mln PLN otrzyma z Programu Infrastruktura i Środowisko spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację inwestycji pn. Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej. Projekt współfinansowany z działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych PO IiŚ obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury kolejowej linii nr 109 i stacji Kraków Główny, budowę nowej infrastruktury parkingowej w systemie Park & Ride oraz budowę sytemu monitoringu i informacji dla podróżnych. Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana w Centrum Unijnych Projektów Transportowych 29 listopada br., zaś planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 216 110 839 PLN.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie aglomeracji krakowskiej w województwie małopolskim. Aglomeracja ta swoim zasięgiem obejmuje Kraków i 50 gmin bezpośrednio lub pośrednio sąsiadujących. Prowadzone w ramach współfinansowanego projektu prace podzielone są na cztery zadania:
1. Przebudowa stacji Kraków Główny wraz z robotami dotyczącymi organizacji węzła przesiadkowego;
Przedsięwzięcie obejmie przebudowę peronów, wiat, konstrukcji nawierzchni torowisk wraz z warstwami ochronnymi dworca podziemnego, przejścia podziemnego, budowę systemu monitoringu i systemu informacji dla podróżnych. Prace będą polegały również na budowie i organizacji węzła przesiadkowego na stacji Kraków Główny. Gruntownej przebudowie poddane zostaną przejście podziemne dla pieszych (tzw. tunel „Magda”), klatki schodowe prowadzące na Płytę Parkingową Centrum oraz instalacje oświetlenia, monitoringu i informacji dla podróżnych.
2. Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek;
Inwestycja ma na celu poprawę parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Prace obejmą: modernizację torowiska, peronów, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, telekomunikacji, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, obiektów inżynieryjnych. W zależności od odcinka, prędkość konstrukcyjna linii po modernizacji wynosić będzie od 60 km/h do 70 km/h. Ponadto projekt zakłada budowę nowego przystanku Bogucice, zlokalizowanego pomiędzy przystankiem osobowym Kraków Bieżanów Drożdżownia i stacją Wieliczka. Zadaniem objęta jest również budowa systemu monitoringu oraz budowa i zakup systemu informacji dla podróżnych na stacji Wieliczka oraz przystanku osobowym Wieliczka Rynek.
3. Budowa parkingu Park & Ride w Wieliczce;
Inwestycja polega na budowie parkingu „Park&Ride” wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym i infrastrukturą, a także na budowie węzłów przesiadkowych na stacji Wieliczka i przystanku osobowym Wieliczka Rynek.
4. Zabudowa systemu informacji podróżnych, monitoringu oraz oznakowania węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Kraków Łagiewniki.
Przedsięwzięcie polega na budowie i organizacji węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Kraków Łagiewniki. Dzięki tablicom informacyjnych i kierunkowych oraz piktogramom, podróżni otrzymają wyczerpującą i przejrzystą informację nt. dostępnych środków transportu, kierunków ich lokalizacji w węźle, usług dostępnych w węźle oraz pobliskich, kluczowych miejsc w mieście itp. Jednolite tablice informacyjne będą umieszczone przy wejściach i wyjściach na peron.
Współfinansowana inwestycja jest obecnie w końcowej fazie realizacji, zaawansowanie rzeczowe to około 90 %.

(Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych)