Cała treść

Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie i infrastrukturze drogowej

Ponad stu specjalistów z Polski i zagranicy uczestniczyło w międzynarodowej konferencji „Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie i infrastrukturze drogowej”, która odbyła się 22 listopada w Płocku. Organizatorem było centrum szkoleniowe CIFAL wraz z udziałem Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR. Patronat Honorowy nad imprezą objęły Ministerstwa RP: Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, zaś partnerem merytorycznym był Instytut PPP. Patronat medialny zapewnił PPPortal.pl, magazyn „Forum PPP” i „Przegląd ITS”.

Przemysław Berent, prezes CIFAL, otwierając konferencję podkreślił, że to właśnie PPP, pomimo wielu obaw ze strony lokalnych decydentów, może stać się w czasach kryzysu narzędziem, którego działania mają szanse stymulować rozwój gł. w obrębie infrastruktury samorządów.  Dlatego też celem spotkania było nie tylko omówienie uwarunkowań prawnych, finansowych i technicznych projektów PPP, ale również umożliwienie spotkania przedstawicieli dwóch różnych sektorów – prywatnego i publicznego.
W konferencji udział wzięli specjaliści zagadnienia: oprócz omówienia sytuacji na rynku PPP w danym kraju (Adam Jędrzejewski z Instytutu PPP, Vladimir Sloup z czeskiej „Associace PPP”) część wystąpień dotyczyła konkretnych projektów (obwodnica litewskiej Palangi przedstawiona przez Jonasa Kimontasa z „Invest Lithuania”, sytuacja na chińskim rynku PPP opisana przez Zhonghua Wanga z CIFAL Szanghaj czy brytyjskie doświadczenia i przykłady  projektów zreferowane przez Michaela Dembinskiego z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej) jak również działań poświęconym stworzeniu warunków dla rozwoju formuły (Mateusz Urasiński z Min. Rozwoju Regionalnego RP). Sporą część wykładów zdominowały również formalno-prawne analizy dotyczące uwarunkowań prawnych, finansowych i organizacyjnych dotyczących formuły partnerstwa. Jako jeden z pierwszych o zarządzaniu projektem, jego żywotności oraz rozwoju mówił Peter Snelson z brytyjskiego „PPP Consult”.
W podobnym duchu utrzymana była prezentacja Witolda Grzybowskiego z „Collect Consulting”, który przedstawił nie tylko oczekiwania obu stron partnerstwa, ale również uświadomił zebranym kłopoty, z którymi borykają się specjaliści odpowiedzialni za PPP w Polsce: brak zainteresowania projektami, brak wiedzy na temat aspektów prawnych oraz słabe mechanizmy instytucjonalne dla budowania zdolności, informowania i rozwijania narzędzi dla PPP czy niski stopień współpracy pomiędzy instytucjami wdrażającymi projekty PPP. Kluczem i miarą sukcesu według prelegenta jest wzajemne zaufanie i postawa partnerska. O samej drodze projektu i jego stadiach wypowiedział się następnie dr Andrzej Urbanik z Instytutu Dróg i Mostów. Całość zwieńczyła dyskusja, której moderatorem, podobnie jak całej konferencji, był Waldemar Chachulski ze Strabag Sp. z o.o.
Drugi dzień poświęcony był kilkugodzinnym warsztatom, podczas których goście z zagranicy (Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Serbia i Wielka Brytania) uczestniczyli w dyskusjach w grupach z przedstawicielami polskich samorządów (Łódź, Olsztyn). Szkolenie przeprowadzone na bazie metodologii „City-Share” umiejętnie moderowali prof. Adam K. Prokopowicz z Fundacji CATI i dr Andrzej Urbanik. Na zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty uczestnictwa UNITAR i CIFAL.