Cała treść

Apel w sprawie Via Carpatia

W Rzeszowie zakończyła się konferencja poświęcona Via Carpatia. Wzięli w niej udział przedstawiciele regionów, przez które przebiega szlak drogowy, parlamentarzyści, samorządowcy, wiceminister Maciej Jankowski z Ministerstwa Transportu, Ambasador Chorwacji oraz goście z Ukrainy. Konferencja zakończyła się podpisaniem Apelu Regionów Unii Europejskiej o uznanie znaczenia szlaku Via Carpatia dla spójności UE oraz włączenia go na całej długości do sieci bazowej TEN-T. ‘’Podkarpacie ma szczególny tytuł do upominania się o Via Carpatia. Bo to tu podpisano deklaracje w tej sprawie. To nasz region – leżący na wschodnich rubieżach UE – stara się być Bramą Europy na Wschód. A do bram powinny prowadzić dobre drogi, aby ułatwić gościom ze Wschodu, w tym także krajom objętym programem Partnerstwa Wschodniego, drogę na północ i południe Europy,  poprzez budowaną autostradę A4 – także do centrum Europy’’ – mówił otwierając konferencję marszałek Mirosław Karapyta.
Wiceminister Maciej Jankowski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powiedział, że nie widzi zagrożenia, aby Via Carpatia nie była częścią transeuropejskiej sieci transportowej.
‘’Istotne jest z punktu widzenia tych, którzy chcą zmodernizować szlak Via Carpatia, aby mogli korzystać ze środków unijnych, a żeby tak było nie musi to połączenie być w sieci bazowej, wystarczy, że jest w sieci kompleksowej’’ – tłumaczył wiceminister Jankowski.
Podczas konferencji głos w dyskusji zabrali między innymi Peter Chudik – Predseda Kraju Proszowskiego, Martin Sima ze Słowacji – dyrektor Departamentu Przygotowania Inwestycji Krajowej Spółki Autostradowej, Wiesław Kaczor – dyrektor oddziału GDDKiA w Rzeszowie. O podjęcie przez rząd działań w sprawie Via Carpatia apelował również Tomasz Poręba – poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)