Cała treść

Konferencja ‘’System Zarządzania Ruchem” – relacja ze Szczecina

Blisko 100 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w konferencji pn. „System Zarządzania Ruchem”, która odbyła się w dniach 29-30 listopada br. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie.Organizatorami konferencji byli ITS POLSKA oraz Urząd Miasta Szczecina. Oficjalnym Partnerem imprezy była firma UTI realizująca system ITS w Szczecinie. Patronat medialny nad konferencją objął Przegląd-ITS.
Podczas trwającej dwa dni konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: korzyści i wyzwania związane z implementacją systemów ITS oraz ich zastosowanie w miastach i w obszarach podmiejskich, innowacyjna koncepcja SmartCity, plany rozwoju systemów ITS w Szczecinie, poprawa funkcjonowania transportu miejskiego poprzez zastosowanie systemów telematycznych, studium przypadku na temat wdrożonego systemu zarządzania ruchem w Bukareszcie, rozwiązania dla miejskiego i intermodalnego transportu publicznego, elektroniczny pobór opłat, zabezpieczenie krytycznej infrastruktury transportowej. Szczególny nacisk został położony na wdrożenie i korzyści dotyczące systemu zarządzania ruchem w Szczecinie.
Pierwszy dzień konferencji podzielono na dwie części, którym przewodzili dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz dr Marek Litwin. Na zakończenie każdej z dwóch części konferencji zaplanowano dyskusje, podczas których uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Marek Litwin – prezes ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miasta Szczecina uczestników konferencji przywitał zastępca prezydenta miasta – Marcin Kądziołka, który podczas swojego wystąpienia wyraził nadzieję, iż rozwój komunikacji przyspieszy, a uczestnicy ruchu drogowego będą mogli podróżować coraz bezpieczniej. Gości konferencji przywitał także Tiberiu Urdareanu – Prezes Zarządu UTI Group, który dokonał przedstawienia firmy oraz zespołu wdrażającego projekt ITS w Szczecinie. Wystąpienie Prezesa Zarządu UTI Group było wstępem do prezentacji pozostałych przedstawicieli firmy, wygłoszonych w dalszej części konferencji
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części konferencji rozpoczął Marek Litwin, który przedstawił cele ITS POLSKA, poruszył także tematykę problemów w transporcie XXI wieku, odwołał się do dyrektywy unijnej w sprawie ram wdrażania ITS, która wskazuje rozwiązania tych problemów. Zwrócił również uwagę na to, że ITS daje szansę nie tylko na poprawę bezpieczeństwa transportu, ale także efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
Adrian Florea przedstawił uczestnikom konferencji koncepcję SmartCity oraz wizję UTI na temat Budowy Inteligentnych Miast.
Andrzej Gajda z Urzędu Miasta Szczecina zaprezentował projekty rozpoczęte i częściowo zrealizowane w poprzednich latach takie jak: system poboru opłat, system zarządzania ruchem, system dynamicznej informacji pasażerskiej etc., które przyczyniły się m. in. do skrócenia czasu podróży, poprawienia dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz mniejszego oddziaływania na środowisko naturalne.
Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta w Szczecinie przedstawił szczegóły realizacji Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie dotyczące obszaru wdrożenia, jego celów oraz efektywności, która została wystawiona na próbę w przeddzień rozpoczęcia konferencji kiedy to w Szczecinie miałam miejsce poważna kolizja drogowa.
Krzysztof Miler reprezentujący Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przedstawił uczestnikom konferencji wdrożone w Szczecinie systemy telematyczne takie jak: system dynamicznej informacji pasażerskiej, okresowy bilet elektroniczny, system zarządzania flotą, system zliczania potoków pasażerskich, system monitoringu w pojazdach, które przyczyniły się m. in. do poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w Szczecinie.
Florin Nemtanu z Uniwersytetu w Bukareszcie zaprezentował funkcje, cele oraz efektywność Systemu Zarządzania Ruchem w Bukareszcie.
II część konferencji otworzyło wystąpienie Adam Kruczka r reprezentującego UTI, który przedstawił zaprojektowane i wdrożone przez jego firmę inteligentne rozwiązania dla ruchu i transportu miejskiego takie jak: System Zarządzania Ruchem Publicznym, System Automatycznego Poboru Opłat, system CCTV zwiększający bezpieczeństwo i ochronę pasażerów i kierowców; dokonał także prezentacji należącego do UTI Automatycznego Kasownika Pokładowego SKAYO.
Octavian Calin z UTI, w swoim wystąpieniu omówił zastosowanie kart przedpłaconych Mastercard w transporcie, przedstawił także ich zalety takie jak: niski koszt, łatwa integracja z systemem SKAYO, rozszerzona funkcjonalność: płatności, podejmowanie gotówki, e-handel etc.
Claudiu Balan z UTI przedstawił rozwiązania dla ruchu miejskiego takie jak system informacji o ruchu drogowym, zarządzanie parkingami – KParking, fotoradary oraz rozwiązania dla ruchu między miastowego: System Wykrywania Zdarzeń w Ruchu, Systemy Meteorologiczne, Systemy Telefonów Alarmowych, Znaki Zmiennej Treści, Ważenie w Ruchu i Klasyfikacja Pojazdów..
Ostatnim z cyklu wystąpień była prezentacja na temat rozwiązań dla transportu intermodalnego i zabezpieczenia krytycznej infrastruktury transportowej, którą przedstawił Mihai Gradinaru z UTI.
Pierwszy dzień konferencji zakończył się przemówieniem prezesa ITS POLSKA – Marka Litwina, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w dyskusjach, pogratulował także Szczecinowi pierwszego zrealizowanego w Polsce projektu dotyczącego zarządzania ruchem. Uroczystego zamknięcie pierwszego dnia konferencji dokonał Jerzy Ekiert – lider lubelskiego oddziału ITS POLSKA, który zachęcał do stworzenia kolejnego oddziału w Szczecinie, wysunął także propozycje organizacji wraz z firmą UTI międzynarodowej konferencji nt. korytarza via Carpatia.
Zwieńczeniem pierwszego dnia imprezy była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się na pokładzie liczącego sobie pół wieku statku wycieczkowego Ładoga. Zabawę uprzyjemniły sprezentowane przez firmę UTI wyśmienite rumuńskie wina.
Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Krzysztof Brok reprezentujący firmę UTI oprowadzili uczestników konferencji po szczecińskim centrum (sala operatorów, pokój kierownika CZR, pokój do bieżącej pracy związanej z zarządzaniem ruchem oraz serwerownia), przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających. Poniżej przedstawiamy fotrelację z konferencji:

MarekLitwin - prezes ITS POLSKA podczas otwarcia konferencji;

''Mam nadzieję, iż rozwój komunikacji przyspieszy, a uczestnicy ruchu drogowego będą mogli podróżować coraz bezpieczniej.''- powiedział podczas otwarcia koferencji Marcin Kądziołka - zastępca prezydenta miasta;

Tiberiu Urdareanu – Prezes Zarządu UTI Group przedstawił firmę oraz zespół wdrożeniowy;

Andrzej Gajda z Urzędu Miasta Szczecina zaprezentował projekty rozpoczęte i częściowo zrealizowane w Szczecinie;

Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta w Szczecinie przedstawił szczegóły realizacji Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie;

Krzysztof Miler z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie opisał wdrożone w Szczecinie systemy telematyczne;

Florin Nemetanu z Uniwersytetu w Bukareszcie zaprezentował podczas swojego wystąpienia System Zarządzania Ruchem w Bukareszcie;

W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość kierowania pytań do prelegentów podczas zaplanowanych paneli dyskusyjnych;

Adam Kruczek reprezentujący firmę UTI podczas swojego wystapienia dokonał prezentacji Automatycznego Kasownika Pokładowego SKAYO;

Marek Litwin - prezes ITS POLSKA podczas wykładu na temat sterowania ruchem w Bukareszcie;

Claudiu Balan z UTI przedstawił rozwiązania dla ruchu miejskiego i międzymiastowego;

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja na temat rozwiązań dla transportu intermodalnego i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w transporcie, którą przedstawił Mihai Gradinaru reprezentujący firmę UTI;

Uroczystego zamknięcia pierwszego dnia konferencji dokonali prezes ITS POLSKA - Marek Litwin oraz lider lubelskiego oddziału ITS POLSKA - Jerzy Ekiert;

Prezez ITS POLSKA oraz przedstawiciele firmy UTI i Urzędu Miasta witali wszystkich przybyłych na kolację;

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła uroczysta kolacja na pokładzie statku wycieczkowego Ładoga;

Ostatnim punktem konferencji było zwiedzanie szczecińskiego Centrum Zarządzania Ruchem.