Cała treść

Jest bezpieczniej. Nowa mapa ryzyka drogowego

Mniej tzw. czarnych odcinków, więcej bezpiecznych dróg – wynika z nowo opracowanej mapy ryzyka na drogach krajowych w Polsce. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej przeanalizowali ryzyko na drogach krajowych w Polsce w latach 2009-2011.
Wczoraj mapa prezentowana była na Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu. ‘’Wciąż najwięcej dróg o nieakceptowanym poziomie ryzyka występuje w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim, a najmniej w województwie wielkopolskim, śląskim i podlaskim. Najbardziej niebezpiecznymi są odcinki na drogach nr: 35, 7 oraz 82, a najbardziej bezpiecznymi autostrady A2 i A1’’ – wylicza dr hab. inż. Kazimierz Jamroz z Katedry Inżynierii Drogowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.
‘’Największymi zagrożeniami powodującymi nadal wysokie ryzyko są wypadki związane z: najechaniem na pieszego, zderzeniami bocznymi i czołowymi, nadmierną prędkością oraz spowodowane przez młodych kierowców’’ – dodaje.
Mapa ryzyka obrazuje poziomy ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku drogowym. Ryzyko przedstawiono za pomocą pięciostopniowej skali: kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (najwyższy poziom bezpieczeństwa), a kolor czarny najwyższą klasę ryzyka (najniższy poziom bezpieczeństwa).
Ryzyko indywidualne dotyczy każdego użytkownika dróg i mierzone jest częstością wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na każdym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przejeżdżają przez ten odcinek.
Z mapy ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w Polsce w latach 2009-2011 wynika, że:
34 proc. długości dróg krajowych to czarne odcinki, stanowią one 1/3 długości wszystkich dróg krajowych. Obecnie jest ich o 4,4 tys. km mniej, niż w okresie 2005-2007 – rozpoczynającym systematyczne badania ryzyka EuroRAP w Polsce. Wówczas czarne odcinki stanowiły 60 proc. długości dróg krajowych.
68 proc. długości dróg krajowych to czarne i czerwone odcinki, co stanowi 17 proc. mniej takich dróg niż w latach 2005-2007.
46 proc. wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na drogach krajowych miało miejsce na czarnych odcinkach.  To o 25 proc. mniej niż w latach 2005-2007.
14 proc. długości dróg krajowych (o 9 proc. więcej niż w latach 2005-2007) spełnia kryteria bardzo małego i małego ryzyka przyjęte przez EuroRAP. Są to głównie odcinki autostrad oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych.
Mapę ryzyka indywidualnego opracowano w oparciu o dane zebrane przez policję. W badanym trzyletnim okresie (2009-2011) na drogach krajowych w Polsce miało miejsce 9,8 tys. poważnych wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub ciężko rannymi, w których zginęło 4,3 tys. osób, a 8,4 tys. odniosło ciężkie obrażenia ciała. Koszty materialne i społeczne tych wypadków wyniosły ponad 9,8 mld zł.
W stosunku do okresu 2005-2007 liczba poważnych wypadków na drogach krajowych spadła o 23 proc., a liczba ofiar śmiertelnych o 28 proc., mimo, iż łączna droga przebyta przez pojazdy wzrosła o 9 proc.
‘’Te korzystne zmiany są niewątpliwie efektem prowadzonych działań inwestycyjnych na polskich drogach, wprowadzania automatyzacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym (w latach 2009 i 2010) oraz pozytywnych zmian zachowań uczestników ruchu drogowego’’ – twierdzi dr. hab. inż. Kazimierz Jamroz.
Warto dodać, że oprócz mapy ogólnej ryzyka indywidualnego, opracowano również mapy mierzące najczęstsze przyczyny wypadków wraz z nową mapą ryzyka dotyczącą wypadków spowodowanych zmęczeniem lub zaśnięciem kierowcy. Wkrótce ukażą się także szczegółowe informacje o ryzyku na drogach każdego z województw.
Wszystkie mapy można pobrać ze strony: www.EuroRAP.pl. Ponadto na www.eurorap.targeo.pl dostępna jest mapa interaktywna. Mapy opracowano w ramach programu EuroRAP – Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach.
EuroRAP umożliwia niezależną ocenę poziomu zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego według jednolitej metodyki. Jest jednym z największych i najefektywniejszych w ostatnich latach programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w Europie. Uczestniczy w nim ponad 30 państw europejskich, a następne zgłaszają swój akces. Program wspiera Dekadę Działań ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym roku organizacja EuroRAP obchodzi 10-lecie istnienia.

(Źródło: Politechnika Gdańska)