Cała treść

Komfortowa jazda z Pomorza na Dolny Śląsk

7 grudnia 2012 roku w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu „Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław – Gdynia”. Projekt o wartości ponad 175,5 mln złotych obejmuje zakup 25 wagonów pasażerskich, w tym: 8 wagonów pierwszej klasy (4 wagony bezprzedziałowe i 4 przedziałowe) oraz 17 wagonów drugiej klasy (9 wagonów bezprzedziałowych przystosowanych do przewozu rowerów i 8 wagonów przedziałowych przystosowanych do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się). Zakupiony w ramach inwestycji tabor będzie oferował odpowiedni dla tej kategorii pociągów komfort podróży oraz będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Wagony będą wyposażone w najnowsze rozwiązania i usprawnienia. Podróżni, by dostać się do pociągu, będę musieli przycisnąć tylko jeden przycisk, a to dzięki zainstalowanym w pojazdach automatycznym drzwiom. Pasażerowie również bez problemu znajdą wolne miejsce, bo w wagonach będzie zainstalowany system informowania o zajętości poszczególnych miejsc (wyświetlacze nad siedzeniami lub przy wejściu do przedziałów). Wśród dodatkowych rozwiązań znajdą się również urządzenia ułatwiające wjazd do pociągu dla osób na wózkach inwalidzkich, urządzenia umożliwiające wzmocnienie sygnału GSM czy klimatyzacja. Natomiast bezpieczeństwo podróżnych zwiększy się m.in. dzięki: przyciskom antynapadowym, systemowi monitoringu przedziałów pasażerskich czy instalacji wykrywania pożarów.
Pojazdy będą przeznaczone do obsługi przez PKP IC trasy Wrocław – Poznań – Inowrocław – Bydgoszcz – Tczew – Gdynia pociągami kategorii TLK (Twoje Linie Kolejowe). Z planowanych do zakupu 25 szt. wagonów zestawione będą 4 składy po 6 wagonów w następującym zestawieniu podstawowym:
• 2 wagony 1 klasy,
• 2 wagony 2 klasy przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych,
• 2 wagony 2 klasy przystosowany do przewozu rowerów.
Pozostały jeden wagon będzie stanowić rezerwę na wypadek awarii, napraw, przeglądów okresowych poszczególnych typów wagonów.
Projekt jest realizowany w ramach działania 7.1 – Rozwój transportu kolejowego i otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości blisko 65,3 mln zł.

(Źródło: CUPT)