Cała treść

Warsztaty projektowe EcoGem

W dniu 5 grudnia 2012 r. w ramach konferencji naukowej Transcomp 2012 odbyły się warsztaty projektu EcoGem, których organizatorem był Instytut Transportu Samochodowego. W spotkaniu wzięło udział siedmiu przedstawicieli członków konsorcjum. Instytut Transportu Samochodowego był reprezentowany przez mgr Michała Niezgodę, mgr inż. Mikołaja Kruszewskiego i inż. Arkadiusza Matysiaka – pracownicy Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu ITS.
Wszyscy członkowie konsorcjum w przygotowanych wystąpieniach omówili szczegółowo założenia projektowe, a także narzędzia, które zostały wytworzone w ramach prac – moduł zaawansowanego wspomagania kierowcy typu ADAS, centralną platformę systemu, a także platformę symulacyjną umożliwiająca walidację i weryfikację działania poszczególnych elementów systemu. Warsztaty projektowe cieszyły się dużym zainteresowaniem – uczestniczyli w nich przedstawiciele uczelni technicznych i instytucji naukowych z całej Polski.
Projekt „EcoGem – Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green Cars”, ma na celu wytworzenie zaawansowanego systemu nawigacji i wspomagania kierowcy typu ADAS dedykowanego samochodom elektrycznym.
Realizowany jest w ramach 7 Programu Ramowego. W projekcie bierze udział 11 partnerów z 8 europejskich krajów. Kierownikiem projektu z ramienia ITS jest dr inż. Tomasz Kamiński.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)