Cała treść

Finał cyklu konferencji eksperckich CETC-ROUTE65

„Bieda kończy się tam, gdzie zaczyna się droga” – taka myśl została sformułowana podczas pierwszej konferencji we Wrocławiu. W Rijece do owej drogi dołączono współdziałanie, bez którego droga nie zaistnieje. Bruksela uświadomiła nam jasno, że współpraca i nowe idee rodzą się przede wszystkim na poziomie społeczności lokalnej. W październiku – we Wrocławiu, w listopadzie w chorwackiej Rijece, w grudniu – w Brukseli – tak przebiegał  „rozkład jazdy” cyklu konferencji eksperckich dotyczących rozwoju współpracy w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza  Transportowego CETC-ROUTE65.
Do strategicznej dyskusji na temat szans i perspektyw rozwoju Europy Środkowej, toczącej się od 2004 roku pomiędzy regionami z 6 krajów, w tym roku włączone zostały wyższe uczelnie i instytucje naukowe powiązane z ośrodkami gospodarczymi w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. W efekcie tej współpracy zorganizowano cykl konferencji, w którym wzięło udział w ponad 220 polityków, ekonomistów i naukowców.
Grudniowa, zamykająca cykl konferencja w Brukseli, z udziałem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, odbyła się pod hasłem „CETC: Alternatywa & Kohezja”.
W debacie głos zabrali między innymi: Andrej Plenković – obserwator Chorwacji w Parlamencie Europejskim, Danuta Hübner – przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Hanna Jahns – członek Gabinetu Johannesa Hahna, Komisarza Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, posłowie do Parlamentu Europejskiego: Sławomir Nitras  i Artur Zasada, oraz Alfonso Alcolea Martínez – ekspert ds. EUWT w Komitecie Regionów. Województwo Zachodniopomorskie reprezentował – jak wspomniano wyżej – marszałek Olgierd Geblewicz.
Przedstawiciele unijnych instytucji oraz regionów próbowali znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące dynamizacji rozwoju regionów w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia silnej strefy ekonomicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jedno jest pewne: do sprawnych przewozów towarowych potrzebna jest wielogałęziowa, zintegrowana sieć transportowa. Sieć oparta o nowoczesną i dobrze zaplanowaną infrastrukturę, wykorzystującą najnowsze technologie. Unia Europejska musi wreszcie ujednolicić systemy transportowe Europy Wschodniej i Zachodniej, tak aby mogły one w pełni odzwierciedlać potrzeby transportowe 500 mln obywateli. A technologie winny nam pomóc obniżyć koszty, podnieść jakość usług, a także zminimalizować oddziaływanie transportu na ludzi i środowisko naturalne.
To oczywiście tylko generalne kierunki. Do polityków, ekonomistów i naukowców należy znajdowanie praktycznych sposobów ich realizacji. Wspólnie zadecydowano, że dalsza współpraca przyczynić ma się poszukiwaniu narzędzi i form kooperacji, które pomogą osiągnąć wytyczony cel: multimodalny, zrównoważony system transportowy. Dla Inicjatywy na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego głównym celem jest obecnie utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
„Bieda kończy się tam, gdzie zaczyna się droga” – taka myśl została sformułowana podczas pierwszej konferencji we Wrocławiu. Podczas konferencji w Rijece do owej drogi dołączono współdziałanie, bez którego droga nie zaistnieje. Grudniowe dyskusje w Brukseli uświadomiły nam jasno, że współpraca i nowe idee rodzą się na poziomie społeczności lokalnej dzięki interakcji różnych środowisk i sektorów gospodarczych.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)