« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 12

Analiza zmian potoków ruchu na nowej ulicy Lublina, po wybudowaniu obwodnicy miasta.