« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 13

Dane z pomiarów przyjęte do modelowania dla drogi gminnej.