« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 16

Dane z pomiaru przyjęte do modelowania – Gmina Jabłonna.