« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 2

Graficzna prezentacja modelu matematycznego -fragment obszaru układu komunikacyjnego –wynik po symulacji.
Po prawej stronie slajdu, prognoza ruchu, jako wynik obliczeń na modelu matematycznym.