« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 3

Matematyczny model rozpływu potoku pojazdów na skrzyżowaniu, pozwalający na symulację, polegającą na wprowadzanie zmian tego rozpływu w zakresie organizacji ruchu, jak i ilości pojazdów dopływających z zewnątrz obszaru skrzyżowania. Model wykonany w EXCELU.