« Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań, w zastosowaniach ITS

slajd 4

Powyżej algorytm umożliwiający optymalizację. Pomiary i obserwacja ruchu pojazdów na analizowanym obszarze miasta oraz matematyczne modelowanie i symulacja zmienności potoków pojazdów pozwalają na optymalne zaprojektowanie inwestycji drogowej.